สถานธนานุเคราะห์ รับจำนำดอกเบี้ยต่ำ-ต่อดอกออนไลน์ ช่วยผู้มีรายได้น้อย ฝ่าวิกฤติโควิดไปด้วยกัน

คลิปแนะนำ, 28 ธันวาคม 2563

การลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญมากตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการระบาดเมื่อต้นปี 2563  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดกิจกรรม“มีปัญหา ปรึกษานายกฯ” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เพื่อรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงแล้วนำไปประกอบการพิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่กลุ่มผู้แทนเกษตรกร ผู้ประกอบการอิสระ และประชาชนที่มีรายได้น้อยกว่า 30 คนได้ขอความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรีในการพบกันครั้งนั้น คือ ขอให้โรงรับจำนำต่าง ๆ ขยายเวลาการไถ่ถอนทรัพย์จำนำ

นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบสถานธนานุบาลในต่างจังหวัด และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งรับผิดชอบสถานธนานุเคราะห์ทั่วประเทศ รวมทั้งกรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบสถานธนานุบาลในกรุงเทพมหานคร เร่งหามาตรการช่วยลดภาระการไถ่ถอนทรัพย์จำนำและมาตรการเสริมที่จะช่วยให้ประชาชนใช้บริการโรงรับจำนำของรัฐต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น และปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 และให้สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีเร่งติดตามผลการดำเนินการ

ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันนี้ เราจึงได้มาซึ่งมาตรการช่วยเหลือประชาชนของสำนักงานธนานุเคราะห์ ซึ่งมี 39 สาขาทั่วประเทศ (กรุงเทพฯ 29 สาขา ปริมณฑล 4 สาขาที่ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี และในส่วนภูมิภาค 6 สาขา ที่ จ.ระยอง ลำพูน สุราษฎร์ธานี อุดรธานี และพิษณุโลก) ทั้งในรูปแบบการลดดอกเบี้ยเป็นการชั่วคราว ยืดเวลาตั๋วจำนำ การปรับนโยบายรับจำนำสิ่งของที่โรงรับจำนำเอกชนไม่รับ ที่สำคัญ ยังได้มีการเปิดให้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา และชำระออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน กรุงไทย Next ในมือถือได้ด้วย เพื่อตอบโจทย์ที่ประชาชนร้องขอมาว่าไม่ต้องการเดินทางไปที่โรงรับจำนำเอง ทั้งหมดนี้ จึงทำให้ปัจจุบันพี่น้องประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและเป็นการลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จากเดินทางมาที่โรงรับจำนำได้ หากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ PMDUThailand@gmail.com

28 ธันวาคม 2563/ 284 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

9 มกราคม 2564/ 341 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

25 สิงหาคม 2563/ 180 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

15 สิงหาคม 2563/ 91 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

22 เมษายน 2563/ 138 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

19 พฤศจิกายน 2563/ 134 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

24 ธันวาคม 2563/ 30 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

11 ตุลาคม 2563/ 142 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

19 กันยายน 2563/ 119 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

14 พฤษภาคม 2563/ 270 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที