เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ 2564 รัฐบาลมอบจากใจให้ประชาชน

ใจความสำคัญ

  • ในเทศกาลปีใหม่ทุกครั้ง รัฐบาลจะคิดหามาตรการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ในปีนี้ที่คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 อย่างสาหัส พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงสั่งการให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยจัดเตรียมของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนรวมนับ 100 โครงการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม
  • ตัวอย่างของขวัญปีใหม่ในปีนี้จากรัฐบาล เช่น กระทรวงพลังงานจะตรึงราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. 9 วันเต็ม กระทรวงการคลังเริ่มโครงการคนละครึ่ง เฟส 2, กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ให้ผู้มีรายได้น้อยเช่าบ้านในราคาถูก กระทรวงแรงงาน ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับทั้งนายจ้างและผู้ประกันตน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมอบคูปองส่วนลดสำหรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 25,000 สิทธิ์ ธนาคารออมสินเพิ่มรางวัลพิเศษ สลากออมสิน Digital 20 รางวัล ฯลฯ

เมื่อเข้าสู่ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นธรรมเนียมของทุกปีที่รัฐบาลจะมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยเน้นเรื่องการบรรเทาภาระค่าครองชีพ การช่วยเหลือผู้ประกอบการ ตลอดจนการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน กระทรวงต่าง ๆ ได้สนองตอบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วยการจัดเตรียมของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนนับ 100 ชิ้น เรียกได้ว่าจัดเต็ม ครอบคลุมทุกกลุ่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยในการเผชิญวิกฤตโควิด-19 โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบทุกมาตรการไปเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ของขวัญกว่า 100 ชิ้น ที่แต่ละกระทรวงมอบให้แก่ประชาชน ประจำปี 2564 มีโครงการที่น่าสนใจ ดังนี้

กระทรวงพลังงาน ตรึงราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. ระหว่าง 26 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 รวม 9 วันเต็ม คงราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม มีผล 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 ปรับลดค่า Ft (ค่าไฟฟ้าผันแปร) ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง 2.89 สตางค์ ระหว่าง 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2564 ขยายเวลายกเว้นการเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดให้แก่ผู้ประกอบการ กิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และ การสูบน้ำเพื่อการเกษตร ออกไปอีก 3 เดือน ระหว่าง 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบคูปองส่วนลดสำหรับซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว จำนวน 25,000 สิทธิ์ และคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าชุมชน กฟผ. จำนวน 17,000 สิทธิ์ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2563 และใช้สิทธิ์ได้ระหว่าง 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 รวมมูลค่า 15.8 ล้านบาท เป็นต้น

กระทรวงคมนาคม ยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ เส้นทาง กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา
บางปะอิน-บางพลี พระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ยกเว้นเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) โดยทั้งหมดเริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ไปจนถึง 4 มกราคม 2564 เวลาเที่ยงคืน ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) และขยายเวลาเปิดให้บริการรถไฟฟ้า ขยายเวลาเปิดบริการเลื่อนล้อต่อภาษี และจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่” เป็นต้น

กระทรวงการคลัง โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2  โดยช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 500 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ขยายระยะเวลาลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนา ภายในประเทศ สำหรับผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ก็ได้ลดเบี้ยปรับร้อยละ 100 กรณีชำระหนี้ปิดบัญชี สำหรับทุกรายที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ลดเงินต้นร้อยละ 5 สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ และชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือร้อยละ 0.5 ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้น

สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน มอบเงิน 500 บาท ให้กับลูกค้ารายย่อยที่ใช้บริการสินเชื่อ และเพิ่มรางวัลพิเศษของสลากออมสิน Digital “ฉลองปีใหม่ 64” จำนวน 20 รางวัล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  โอนคืนดอกเบี้ยเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากให้แก่ลูกค้าสำหรับหนี้เงินกู้ จัดชั้นปกติ และ NPLs, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โอนเงินของขวัญปีใหม่จำนวน 1,000 บาท และ 500 บาท ให้ลูกค้าผู้ได้รับสิทธิ์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน แก่ SMEs เพื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติม เป็นต้น

กระทรวงพาณิชย์ จัดมหกรรม “New Year Grand Sale 2021” โดยผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ห้างค้าปลีกค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ มากกว่า 16,900 สาขา ทั่วประเทศ ลดราคาสินค้าสูงสุดร้อยละ 80 มหกรรมธงฟ้าต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 64 โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภค มาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป ร้อยละ 20-40 เป็นต้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ในชื่อ “บ้านเคหะสุขประชา”จำนวน 20,000 หน่วย ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ค่าเช่าหลังละ 999 ถึง 3,500 บาท/เดือน ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านสำหรับกลุ่มเปราะบางจำนวน 25,064 หลัง ในวงเงิน 20,000 – 40,000 บาท ต่อหลัง เป็นต้น

กระทรวงแรงงาน ปรับลดอัตราเงินสมทบให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน จากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 3 ของค่าจ้าง ระยะเวลา 3 เดือน เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร/คลอดบุตร สำหรับผู้ประกันตน จากเดิมเหมาจ่ายในอัตรา 600 บาท/เดือนต่อบุตร 1 คน เป็น 800 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน ลดดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นร้อยละ 0 ต่อปี แก่แรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน งวดที่ 1-12 และงวดที่ 13 ขึ้นไปเป็นร้อยละ 3 ต่อปี เป็นต้น

กระทรวงสาธารณสุข จัด “โครงการคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” ได้แก่ หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข และหมอครอบครัว ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา และฟื้นฟูสภาพ เป็นต้น

กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน โดยคำนวณเพิ่มค่าอาหารกลางตามขนาดโรงเรียน 21-36 บาท/คน/วัน  กิจกรรมอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564  โดยจัดบริการจุดพักคนและจุดพักรถ จำนวน 259 จุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ให้บริการเครื่องดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น สอบถามข้อมูลเส้นทาง และตรวจสภาพรถ และโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสาร หมวด 2 และหมวด 3 เพื่อให้ประชาชนกว่า 1.6 ล้านคน มีความปลอดภัยในการเดินทาง และโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ จากการทำงานในสถานที่จริง สำหรับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 9,500 คน เป็นต้น

กระทรวงอุตสาหกรรม มีโครงการเพื่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย ระบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โครงการเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน ปีที่ 4  การลดภาระ
เสริมสภาพคล่อง และยกระดับผู้ประกอบการ เช่น ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องจักร การลดค่าบริการการใช้ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี การลดหย่อนภาษี 1.25 เท่าสำหรับการซื้อพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ เป็นต้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดกิจกรรมมอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง โดยมีเป้าหมายให้ประชาชน และเกษตรกรได้รับประโยชน์ 1,776,595 คน เช่น โครงการชลประทานขนาดเล็ก สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ให้กับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก “ช้อปวิถีใหม่ ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน “จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ เป็นต้น

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะมอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ จำนวน 500 เครื่อง ซึ่งสามารถวัดฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ เป็นต้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริการส่ง SMS เพื่อแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านโทรศัพท์มือถือ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ไปยังประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย บริการโทรหาหรือส่งคำอวยพรปีใหม่ให้ผู้ที่อยู่ในต่างประเทศฟรี ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 00.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2564 โครงการให้ส่วนลดร้อยละ 20 สำหรับการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com เป็นต้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งจุดบริการประชาชนทั่วประเทศ ทั้งทางบก ทางทะเล และจุดที่ตั้งอากาศยาน เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ยกเว้นค่าเข้าแหล่งท่องเที่ยวสำหรับชาวไทย เช่น พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา และสวนพฤกษศาสตร์ โครงการบำรุงรักษารถยนต์เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และมอบส่วนลดน้ำมันเครื่อง จัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  เป็นต้น

กระทรวงวัฒนธรรม งดเว้นค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
การเปิดให้บริการหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินในวันหยุดสิ้นปี จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
ส่งความสุขแบบไทย เช่น การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้าน กิจกรรมรณรงค์ปีใหม่ไทยใช้ของไทย ส่งความสุขแบบไทย เป็นของขวัญปีใหม่ เป็นต้น

กระทรวงมหาไทย สถานธนานุบาลของ อปท. ทั่วประเทศ 251 แห่ง พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ยจาก ร้อยละ 0.50 ต่อเดือนสำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท จะลดดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 0.25  ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2563-31 ม.ค.2564  “แอปพลิเคชัน SMARTLANDS” ของกรมที่ดิน รวบเรื่องที่ดิน จำนวน15 รายการ ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว เช่น การนัดหมายจดทะเบียนล่วงหน้าการตรวจสอบราคาประเมิน การค้นหารูปแปลงที่ดิน การประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ร้อยละ 10 เป็นเวลา 2 เดือน สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ เป็นต้น

กระทรวงกลาโหม จัดโครงการ “เติมความสุขให้คนไทย ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ จากใจทหาร” โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น จัดเตรียมกำลังพลเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวทางทะเล เปิดแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ในเขตทหาร 35 แห่งทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าชมได้ฟรี เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีของขวัญปีใหม่จากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป) ได้จัดโครงการบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์ ให้คนพิการสามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนแบบไร้กังวลการสูญหายหรือชำรุด และเป็นช่องทางหลักสำหรับการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับคนพิการทั่วประเทศ ปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะเขตพื้นที่ กทม. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของวิถีชุมชน และการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้พื้นที่สาธารณะ  ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของของขวัญปีใหม่ 2564 ที่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ฯ ตั้งใจส่งความสุขให้แก่ประชาชนทั้งประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *