รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่ทำกินในเขตอุทยานฯ ให้ “คน” อยู่กับ “ป่า” อย่างยั่งยืน

คลิปแนะนำ, 3 กันยายน 2563

จากความพยายามของรัฐบาลและพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ที่ต้องการจะลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยการแก้ที่ต้นเหตุของปัญหา ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเผาป่า โดยเฉพาะในเขตอุทยาน ฯ ในภาคเหนือ นั้น ข้อเท็จจริงที่ผ่านมา พบว่า ในหลายพื้นที่ ผู้ที่ลักลอบเผาบางส่วน เป็นชาวบ้านที่ปลูกพืชเกษตร เช่น ข้าวโพด แล้วเลือกใช้วิธีการเผา หรือเป็นชาวบ้านเลือกวิธีเก็บเห็ดด้วยวิธีเผา หรือหาของป่า ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และจากความยากจน

กฎหมายอุทยานแห่งชาติที่เคยเริ่มบังคับใช้เมื่อปี 2504 นั้น กลับยิ่งสร้างความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ และชาวบ้าน เนิ่นนานกว่า 60 ปี

จนมาถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เล็งเห็นว่า นอกจากป่าไม้ สัตว์ป่า และเจ้าหน้าพิทักษ์ป่าแล้ว ในความเป็นจริงในป่า ยังมีชุมชนดั้งเดิมอีกมากมาย ก่อนที่จะมีกฎหมายเสียอีก จึงได้มีการแก้ไข พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ เมื่อปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ โดยมีข้อแม้ว่าต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกทำลายไปมากกว่านี้ และนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย ที่ภาครัฐสามารถสำรวจพื้นที่ป่าอุทยาน ฯ ถึง 4.2 ล้านไร่ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเขตพื้นที่บริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์ โดยมีข้อตกลงสำคัญ คือ จะต้องไม่มีการรุกพื้นที่ป่าเพิ่ม และช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาอย่าให้ใครจุดไฟเผาได้อีก รวมทั้งให้ทำหน้าที่เวรยาม และช่วยดับยามเมื่อเกิดไฟป่าขึ้นมาด้วย

หากแต่การให้สิทธิทำกินเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จึงต้องแก้ปัญหาปากท้องให้พวกเขาเหล่านี้ด้วย ในกฎหมายอุทยาน ฯ ปี 2562 ฉบับนี้ จึงจะเป็นก้าวสำคัญในการเปิดประตูให้เกิดโครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะช่วยยกคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีความร่วมมืออันดีระหว่าง 3 ภาคส่วน คือ หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ ภาควิชาการที่จะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน และสำคัญที่สุด คือ ประชาชนในแต่ละพื้นที่เอง กระบวนการต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อที่แผนพัฒนาต่างๆ จะประสบผลสำเร็จได้จริงอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน ภาครัฐได้กำหนดชุมชนต้นแบบไว้ 52 แห่ง ก่อนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของทั้ง 226 อุทยาน ฯ ทั่วประเทศในที่สุด

ติดตามอ่านได้จากบทความที่เกี่ยวข้อง : การแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

วิดีโอนี้จะบอกถึงขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นที่อยู่ในเขตอุทยาน ฯ และป่าอนุรักษ์ต่างๆ ทั่วไป สามารถเรียนรู้ได้ว่า ท่านเอง ก็สามารถก้าวเข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ของท่านได้เช่นกัน

 

3 กันยายน 2563/ 1450 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

25 สิงหาคม 2563/ 53 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

22 เมษายน 2563/ 281 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

15 สิงหาคม 2563/ 27 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

22 เมษายน 2563/ 102 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

25 พฤษภาคม 2563/ 100 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

19 กันยายน 2563/ 12 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 204 Views/ เวลาอ่าน 8 นาที

14 กันยายน 2563/ 15 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

25 สิงหาคม 2563/ 116 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที