จ้างงานเพิ่ม 400 คน ทำงานที่บ้าน 300 บาทต่อวัน กรมการจัดหางาน ช่วยบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระยะที่ 2

พร้อมรับมือโควิด-19, มาตรการช่วยเหลือประชาชน, 2 มิถุนายน 2563

ใจความสำคัญ

  • เพื่อช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ระบาด กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานจึงได้ทำโครงการนำร่องจัดจ้างงาน 400 คนทั่วประเทศ โดยให้ทำงานที่บ้านมีค่าจ้างวันละ 300 บาท เป็นเวลา 45 วัน และจะเปิดจ้างในระยะที่ 2 เพิ่มอีก 400 คนในเดือนมิถุนายน ศกนี้

หลังเกิดไวรัสโควิด-19 ระบาดในประเทศไทย ธุรกิจหลายภาคส่วนต้องหยุดชะงัก  เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัว เกิดปัญหาแรงงานจำนวนมากต้องว่างงานลง ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ตามมา โดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงและให้ความสำคัญกับทุกอาชีพที่ได้รับผลกระทบ และเน้นย้ำว่า รัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายนี้  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานจึงได้เริ่มจัดทำโครงการนำร่องจ้างงาน 400 คนทั่วประเทศ โดยให้ทำงานที่บ้านอัตราจ้างวันละ 300 บาท เป็นเวลา 45 วัน ซึ่งมีผู้ว่างงานให้ความสนใจยื่นใบสมัครกว่า 8,000 คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานแล้ว 3,189 คน จึงช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง

 

 

โดยที่โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี กรมการจัดหางานจึงได้ปรับแผนการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นำมาใช้ในการจ้างงาน ระยะที่ 2 เพิ่มอีกจำนวน 400 คน โดยจะคัดเลือกมาจากผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในรอบแรก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ตรงกับลักษณะงานที่ต้องการจ้างแต่ละพื้นที่ด้วย ซึ่งจะเริ่มจ้างในเดือนมิถุนายนนี้

 

 

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก รวมไปถึงผู้ที่ไม่ได้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ แต่ต้องการหางานทำ กรมการจัดหางานยังมีช่องทางการให้บริการท่านหลายช่องทาง คือ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) หรือทางเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ามาใช้บริการจัดหางานของกรมการจัดหางาน รวม 52,339 คน เป็นการใช้บริการที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ 37,456 คน และใช้บริการสมัครงานผ่านเว็บไซต์หางานให้คนไทย 14,883 คน ปัจจุบัน กรมการจัดหางานสามารถช่วยจัดหางานให้คนไทยได้มีงานทำแล้วรวม 29,704 คน ตลอดจนได้ให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพอิสระด้วย

2 มิถุนายน 2563/ 102 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

28 เมษายน 2563/ 174 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

28 เมษายน 2563/ 877 Views/ เวลาอ่าน 7 นาที

14 เมษายน 2563/ 150 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

22 เมษายน 2563/ 94 Views/ เวลาอ่าน 7 นาที

13 มิถุนายน 2563/ 680 Views/ เวลาอ่าน 8 นาที

28 เมษายน 2563/ 180 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

22 มิถุนายน 2563/ 108 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

19 เมษายน 2563/ 131 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

25 มิถุนายน 2563/ 97 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

สถานการณ์
โควิด-19