เงิน “ม.33 เรารักกัน” งวดแรกถึงมือผู้รับสิทธิกลุ่มแรกแล้ว

ใจความสำคัญ

  • วันที่ 22 มีนาคม 2564 เป็นวันแรกที่รัฐบาลเริ่มโอนเงินโครงการ “ม.33 เรารักกัน” งวดแรกจำนวน 1,000 บาท ให้แก่ผู้ประกันตนระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 ซึ่งในขณะนี้ มีผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับอนุมัติสิทธิแล้วกว่า 7 ล้านคนทั่วประเทศ และอยู่ระหว่างทยอยยืนยันตัวเพื่อรับโอนเงินรอบถัดไป
  • ผู้ที่ได้รับสิทธิทุกคนจะได้รับโอนเงินรายอาทิตย์รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท เพื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าในโครงการได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
  • ผู้ที่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิไปก่อนหน้านี้ แต่ไม่ได้รับอนุมัติสิทธิ สามารถยื่น “ขอทบทวนสิทธิ” ได้อีกจนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2564 โดยผู้ที่ได้รับสิทธิและยืนยันตนภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับโอนเงินงวดแรกในวันที่ 12 เมษายน 2564
  • ผู้ประกันตนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถร่วมโครงการนี้ได้ โดยใช้บัตรประชาชน smart card แทน โดยขอให้ท่านรีบติดต่อสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศด้วยตัวเอง เพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564 หรือเพื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธิแบบไม่มี smart phone ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2564

เช้าวันที่ 22 มีนาคม 2564 เป็นการเริ่มต้นวันแสนสุขของใครหลายคน เนื่องจากเป็นวันแรกที่รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน ได้เริ่มโอนเงินโครงการ “ม.33 เรารักกัน” งวดแรกจำนวน 1,000 บาทเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งก็คือลูกจ้างเอกชน กลุ่มแรกกว่า 5 ล้านคนที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน และได้รับอนุมัติสิทธิและยืนยันตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครบตามกำหนดวันที่ 21 มีนาคม 2564

โดยผู้รับสิทธิกลุ่มนี้จะได้รับโอนเงินเพิ่มเติมเป็นรายอาทิตย์งวดละ 1,000 บาท อีกสามงวด ในวันที่ 29 มีนาคม วันที่ 5 และ วันที่ 12 เมษายน ศกนี้ รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท ซึ่งสามารถสะสมนำไปใช้จ่ายที่ร้านค้าและบริการที่ร่วมในโครงการได้เลยทันทีจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

นอกจากกลุ่มแรกนี้แล้ว ผู้ที่ได้ผ่านการรับรองสิทธิและยืนยันตนระหว่างวันที่ 22 มีนาคม-11 เมษายน 2564 จะได้รับโอนเงินงวดแรกในวันที่ 29 มีนาคม จำนวน 2,000 บาท และรัฐบาลจะทยอยโอนเพิ่มเติมให้เป็นรายอาทิตย์อีกงวดละ 1,000 บาท แต่หากยืนยันตัวระหว่างวันที่ 12 เมษายน–31 พฤษภาคม 2564 ก็จะได้รับเงินครั้งเดียวเต็มจำนวน 4,000 บาท เพื่อใช้สิทธิให้ทันก่อนสิ้นสุดโครงการ คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ฉะนั้น ช่วงนี้จึงเป็นเวลาสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติสิทธิแล้ว ควรรีบไปยืนยันตัวเพื่อขอรับโอนเงินงวดต่อไป ท่านจะได้มีเวลาใช้สิทธิ จับจ่ายใช้สอยสิ่งของและบริการที่จำเป็นในการดำรงชีพ

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าตนเองได้รับสิทธิหรือไม่ สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และยืนยันตัวผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ต่อไป

โครงการนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 โดยจากสถิติล่าสุด พบว่า มีผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 8,208,286 คน และภายหลังการตรวจสอบสิทธิของผู้ลงทะเบียนรอบแรก พบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิจำนวน 7,417,435 คน โดยอาจจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกภายหลังการทบทวนสิทธิรอบสอง

การขอ “ทบทวนสิทธิ” ม.33 เรารักกัน

รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิในรอบแรก ซึ่งในชั้นนี้มีอยู่ประมาณ 790,851 คน สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้อีกครั้งระหว่างวันที่ 15 – 28 มีนาคม 2564 ซึ่งในขณะนี้ พบว่า มีผู้ดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิแล้วประมาณ 620,112 คน โดยกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ มีกำหนดเวลาดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 15 – 28 มีนาคมทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายนธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
วันที่ 5 – 11 เมษายนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
วันที่ 12 และ 19 เมษายนได้รับโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” งวดละ 2,000 บาท

ไม่มี smart phone ก็ร่วมโครงการได้

สำหรับกลุ่มผู้ประกันตนที่ “ไม่มี smart phone” ก็ไม่เป็นข้อกีดกันโอกาสในการใช้สิทธิแต่อย่างใด โดยรัฐบาลเปิดช่องทางให้สามารถร่วมโครงการได้โดยใช้บัตรประชาชนแบบ smart card แทน โดยผู้ที่เคยลงทะเบียนขอเข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com แล้วและได้รับอนุมัติสิทธิ แต่ไม่มี smart phone สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อยืนยันตัว สามารถนำบัตรประชาชนแบบ smart card ที่ยังไม่หมดอายุ ไปยืนยันตนที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศด้วยตัวเอง (ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564)

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่แรก แต่ต้องการใช้สิทธิแบบไม่มี smart phone ก็สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานประกันสังคม (ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2564)

ทั้งนี้ สถานะ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 พบว่ามีผู้ลงทะเบียนกรณีไม่มี smart phone แล้ว จำนวน 14,132 คน

โครงการ ม.33 เรารักกัน เป็นอีกหนึ่งในมาตรการเยียวยาที่รัฐบาลโดยการนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เร่งส่งมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมหภาคในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นพัฒนาการเรื่องการบริหารราชการสมัยใหม่ ที่รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในยุค 4.0 โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมของผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีประกอบด้วย

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ม.33 เรารักกันจากแหล่งต่าง ๆ ได้ ดังนี้

  • เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
  • โทรสายด่วน 24 ชั่วโมง กระทรวงแรงงาน 1506 (สอบถามเกี่ยวกับ คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะโครงการฯ)
  • โทรสายด่วน 24 ชั่วโมง ธนาคารกรุงไทย 02-111-1122 (สอบถามเกี่ยวกับ การลงทะเบียน และการเข้าใช้งานแอปฯ เป๋าตัง) 
  • แชตสอบถามทางแอปพลิเคชัน LINE ที่บัญชีไลน์ official account “Krungthai Connect” 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *