Line Chatbot แจ้งพิกัดช่วยกันดับไฟป่า

คลิปแนะนำ, 19 พฤศจิกายน 2563

การแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ( ฝุ่นPM2.5 ) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบัญชาการดับไฟป่าให้ Real Time มากที่สุด ทางพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้นำรัฐบาลจึงสนับสนุนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน นอกจากการใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อดู Hot Sport ( จุดความร้อน )แล้ว ล่าสุดยังนำ Line Chatbot มาใช้ในการแจ้งพิกัดหน่วยดับไฟป่า เพื่อให้ง่ายต่อการสั่งการ War Room โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งนำร่องในเขตจังหวัดภาคเหนือ โดยมีเป้าหมายจะลดการเผาหรือลดไฟป่าให้มากที่สุด

19 พฤศจิกายน 2563/ 41 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

22 เมษายน 2563/ 123 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

15 สิงหาคม 2563/ 51 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

30 ตุลาคม 2563/ 69 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

19 กันยายน 2563/ 64 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

23 พฤศจิกายน 2563/ 684 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

29 กันยายน 2563/ 80 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

14 กันยายน 2563/ 57 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 331 Views/ เวลาอ่าน 8 นาที

22 เมษายน 2563/ 306 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที