มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 จะเดินหน้าต่อได้ ถ้าทุกคนยังคงร่วมมือกัน

พร้อมรับมือโควิด-19, มาตรการช่วยเหลือประชาชน, 5 พฤษภาคม 2563

ใจความสำคัญ

 • สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เริ่มดีขึ้น และเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถเดินหน้าต่อได้ รัฐบาลจึงได้ผ่อนปรนใน 6 กิจกรรม อาทิ การให้เปิดตลาด ร้านค้า ร้านอาหารนอกห้างฯ ร้านเสริมสวย กีฬาสันทนาการ แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป
 • รัฐบาลขยายเวลาพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก 1เดือน แม้จะพบจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยลง และผ่อนปรนในหลายมาตรการ แต่ทั่วโลกวันนี้ยังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากถึง 2 ล้านคน และเสียชีวิตไปแล้วกว่า 2.2 แสนคน จึงจำเป็นต้องตรึงมาตรการต่าง ๆเอาไว้ก่อน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ผู้แทนที่ปรึกษา ศบค. ทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แจ้งว่า รัฐบาลได้เห็นชอบให้กำหนดมาตรการผ่อนปรนใน 6 กิจการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุดที่เริ่มดีขึ้น รัฐบาลจึงเริ่มหาจุดสมดุลระหว่างการประคับประคองสถานการณ์การแพร่ระบาดกับการเริ่มผ่อนปรนเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถเดินหน้าต่อได้

ที่ผ่านมา เพราะเราคนไทยร่วมมือกันอย่างเต็มที่ มีความอดทนอดกลั้น และหยิบยื่นน้ำใจให้กันและกันตามเอกลักษณ์ของคนไทย จึงทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่แน่นอนว่า ในเมื่อเรายังไม่มีวัคซีนที่จะจัดการกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้จริง ย่อมแปลว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ วันนี้ทั่วโลกมีคนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปแล้วกว่า 3.2 ล้านคน และคร่าชีวิตคนไปแล้วกว่า 2.2 แสนคน ในกรณีของประเทศไทยเอง จำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังมีจำนวนเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงจำเป็นต้องประกาศขยายเวลาพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยยังต้องตรึงมาตรการต่าง ๆ ที่เราเริ่มเคยชินแล้วในเดือนที่ผ่านมา ดังนี้

 • มาตรการเคอร์ฟิว ให้อยู่ในเคหะสถานในเวลา 00 – 04.00 น.
 • มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า – ออก ราชอาณาจักร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
 • มาตรการสถานกักกันโดยรัฐจัดให้ (State/Local Quarantine)
 • มาตรการจำกัดการบินเข้า – ออก ของสายการบินระหว่างประเทศ โดยอนุญาตเฉพาะสายการบินบางประเภทเท่านั้น เช่นเครื่องบินขนส่งสินค้าและเครื่องบินเช่าเหมาลำเพื่อขนส่งคนไทยกลับเข้าประเทศ หรือคนต่างชาติกลับภูมิลำเนา
 • งดการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่มีเหตุจำเป็น
 • คงแนวทางการทำงานที่บ้านให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50
 • เข้มงวดไม่ให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่ สถานที่ที่มีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกัน หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว

แต่เพราะรัฐบาลตระหนักดีว่า ชีวิตประจำวันของเราทุกคนยังต้องดำเนินต่อไป และเศรษฐกิจของประเทศจะต้องเดินหน้าต่อ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการผ่อนปรนในกิจการและกิจกรรมบางประเภทมากขึ้น ๆ เป็นระยะ โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ตามด้วยปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สุขภาพของประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด เพราะเราจะมั่งคั่งร่ำรวยหรือมีความสุขกับครอบครัวหรือเพื่อน ๆ ไม่ได้เลย หากเราติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการต่าง ๆ ที่จะผ่อนปรนในกิจการและกิจกรรมในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 มีดังนี้

 • ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย
 • ร้านจำหน่ายอาหารทั่วไปนอกห้างฯ (ไม่เกิน 2 คูหา) รถเข็น หาบเร่ ร้านอาหารริมทาง
 • กิจการค้าปลีก-ส่ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ รถเร่ ร้านค้าปลีกชุมชน ร้านค้าปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
 • กีฬา สันทนาการ กิจกรรมในสวนสาธารณะ สนามกีฬากลางแจ้ง โดยไม่ได้เล่นเป็นทีม หรือมีการแข่งขัน
 • ร้านตัดผม เสริมสวย เฉพาะ ตัดสระไดร์
 • อื่น ๆ ร้านตัดขนสัตว์ รับเลี้ยงสัตว์

มาตรการผ่อนปรนครั้งนี้น่าจะทำให้พวกเรามีกำลังใจขึ้นบ้าง หลังจากที่ต้องอยู่บ้านและงดกิจกรรมนอกบ้านมาเป็นเวลานาน และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยิ่งลดลงได้มากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะความมีวินัยของเราทุกคนในชาติที่พร้อมจะร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ได้อย่างจริงจัง ก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ รัฐบาลจะมีมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมประเภทอื่น ๆ เพิ่มออกมาได้อีก แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ทุกอย่างจะต้องขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละพื้นที่ด้วย โดยรัฐบาลจะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดต่อไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเป็นรายวัน

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนในระยะแรก และมาตรการที่รัฐบาลขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามได้ ที่นี่

และสามารถอ่านคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ ที่นี่

 

5 พฤษภาคม 2563/ 160 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

22 เมษายน 2563/ 108 Views/ เวลาอ่าน 9 นาที

14 เมษายน 2563/ 100 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

18 มิถุนายน 2563/ 43 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 193 Views/ เวลาอ่าน 8 นาที

4 มิถุนายน 2563/ 38 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

15 พฤษภาคม 2563/ 149 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

28 เมษายน 2563/ 120 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

1 สิงหาคม 2563/ 27 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

22 มิถุนายน 2563/ 33 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

สถานการณ์
โควิด-19