มาตรการช่วยเหลือผู้จำนำทรัพย์ กับโรงรับจำนำของรัฐ

ใจความสำคัญ

 • ประชาชนไม่ต้องกลัวทรัพย์หลุดจำนำ โรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศออกมาตรการยืดอายุตั๋วจำนำ และลดดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แล้ว

กลุ่มผู้จำนำเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากขาดรายได้ ทำให้ไม่สามารถส่งดอกเบี้ยหรือไถ่ถอนทรัพย์จำนำได้ และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบได้ร้องขอความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรี ในกิจกรรม “มีปัญหาปรึกษานายกฯ” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล

ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือผู้จำนำทั่วประเทศที่มีจำนวนหลายล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้ นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศ เร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้จำนำในช่วงวิกฤตโควิด-19 เพื่อช่วยต่อลมหายใจให้แก่ผู้จำนำที่เดือดร้อน และเสริมจากมาตรการการช่วยเหลืออื่น ๆ ที่รัฐกำลังดำเนินการ

ณ วันนี้ โรงรับจำนำของรัฐจึงได้ออกมาตรการใหม่ ดังนี้

 1. สถานธนานุเคราะห์ ในสังกัดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 39 แห่ง

–    สำหรับการจำนำระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 31 มีนาคม 2563

   • ขยายอายุตั๋วจำนำให้อีก 3 เดือน รวมระยะเวลาจำนำทั้งสิ้น 8 เดือน และไม่คิดดอกเบี้ยสำหรับ 3 เดือนหลัง จำกัด 1 คน 1 สิทธิ  (ตั๋วจำนำ 1 ใบ) โดยมีวงเงินจำนำไม่เกิน 10,000 บาท และต้องมาลงทะเบียนที่สถานธนานุเคราะห์ ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563

–    สำหรับการจำนำระหว่างวันที่ 1 เมษายน –  30 พฤษภาคม 2563

   • ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.125 บาทต่อเดือน สำหรับวงเงินจำนำไม่เกิน 15,000 บาท โดยจำกัด 1 คน 1 สิทธิต่อ 1 รอบตั๋วจำนำ
 1. สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 21 แห่ง

–    สำหรับการจำนำระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563

   • ขยายอายุตั๋วจำนำให้อีก 3 เดือน รวมระยะเวลาจำนำทั้งสิ้น 8 เดือน
   • วงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาท ลดดอกเบี้ยจากร้อยละ 0.25 บาท เหลือร้อยละ 0.10 บาทต่อเดือน
   • วงเงินจำนำไม่เกิน 15,000 บาท ลดดอกเบี้ยจากร้อยละ 1 บาท เหลือร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน

–    สำหรับการจำนำเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาช่วงก่อนเปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 โดยผู้จำนำต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

   • วงเงินจำนำไม่เกิน 100,000 บาท ลดดอกเบี้ยจากร้อยละ 1.27 บาท เหลือร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน
 1. สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 258 แห่ง

–    สำหรับการจำนำระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2563

   • ขยายอายุตั๋วจำนำให้อีก 1 เดือน รวมระยะเวลาจำนำทั้งสิ้น 6 เดือน

–    สำหรับการจำนำระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563

   • เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.125 บาทต่อเดือน
   • เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 1 บาทต่อเดือน

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  1. สถานธนานุเคราะห์ : https://www.pawn.co.th/home?lng=th&ld=1&fs=14
  1. สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร : http://www.pawnshop.bangkok.go.th/
  • คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อและสถานที่ตั้งของสถานธนานุบาลทั่วกรุงเทพมหานคร http://pawnshop.bangkok.go.th/branchservice.html
  1. สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : http://www.lgp.go.th/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *