อพท.รับเป็นสื่อกลางขายออนไลน์ ระบายสินค้าชุมชนสู้วิกฤติโควิด-19

พร้อมรับมือโควิด-19, ช่องทางสร้างรายได้, 28 เมษายน 2563

ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เล่นงานก่อนใคร เมื่อท่องเที่ยวไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  หนึ่งในนั้นคือสินค้าชุมชนที่เป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวก็ต้องสะดุดตามไปด้วย

เพื่อช่วยเยียวยาและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในช่วงวิกฤตินี้ ล่าสุด องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ พัฒนาแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ให้กับสินค้าท้องถิ่นชุมชนเหล่านี้แล้ว โดยประเดิมที่พัทยาและเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท.  กล่าวว่า เพื่อเป็นการช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน ในช่วงที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทาง อพท. ในส่วนของสำนักงานพื้นที่พิเศษ จึงขอเป็นสื่อกลางช่วยผู้ประกอบการร้านค้าและชุมชน นำสินค้าและบริการมาโพสต์จำหน่ายในเพจและเว็บไซต์ของสำนักงานพื้นที่พิเศษ โดยนำร่องที่สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งได้พัฒนาแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าแบบชั่วคราว บนเว็บไซต์ www.smartactivebeach.dasta.or.th ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ได้มาลงทะเบียนและนำเสนอสินค้า เป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การค้าขายแบบออนไลน์ต่อไป

ขณะที่สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร หรือ อพท. 4 เปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่หดตัว นำสินค้าและบริการต่าง ๆ เช่น อาหารปรุงสำเร็จ ข้าวสารอาหารแห้ง ผักสด งานหัตถกรรมต่างๆ และหน้ากากผ้า เป็นต้น

โดยสามารถนำข้อมูลพร้อมภาพสินค้าใส่เข้ามาในกล่องข้อความเฟซบุ๊ก ชื่อว่า “อพท. 4” เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางหน้าร้านและเป็นสื่อกลางในการขายสินค้า กรณีมีผู้สนใจให้ผู้ขายนำส่งสินค้าในรูปแบบเดลิเวอรี่ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์หรือระบบขนส่งตามความเหมาะสม

“ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การจัดให้มีช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของท้องถิ่นทั้งประเภทสินค้าบริโภคและอุปโภคมานำเสนอขายเพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน พืชผักและของสดก็จะไม่เน่าเสียหาย กลุ่มเป้าหมายก็จะมีทั้งประชาชนในพื้นที่ ประชาชนนอกพื้นที่ หรือผู้ประกอบการที่ต้องการรับไปจำหน่ายต่อ ได้เกิดการรับรู้ของดีของเด่นในพื้นที่พิเศษและนำมาซึ่งการตัดสินใจซื้อ หากผลตอบรับดี ก็มีนโยบายให้พื้นที่พิเศษอื่นๆ ศึกษาและนำไปดำเนินการเช่นกัน”

อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้ประกอบการอาจจะพัฒนาช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์หรือเพจของตัวเอง เพื่อสร้างรายได้ 2 ช่องทาง ทั้งในช่องทางเดิมคือ ขายในแหล่งท่องเที่ยว และขายผ่านออนไลน์ได้ด้วย

28 เมษายน 2563/ 599 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

5 มิถุนายน 2563/ 563 Views/ เวลาอ่าน 10 นาที

19 มิถุนายน 2563/ 103 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

1 กรกฎาคม 2563/ 187 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

17 พฤษภาคม 2563/ 162 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

5 พฤษภาคม 2563/ 197 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

28 เมษายน 2563/ 173 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

30 มิถุนายน 2563/ 70 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

14 เมษายน 2563/ 150 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

19 เมษายน 2563/ 129 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

สถานการณ์
โควิด-19