บอกเล่าประสบการณ์โควิด 19 – การตอบสนองของประเทศไทย

คลิปแนะนำ, 19 กันยายน 2563

การระบาดในระดับชุมชนในประเทศไทยนั้นได้นำการรับมือแบบบูรณาการภาคสังคมมาใช้ ตลอดจนมีมาตรการที่หลากหลายในการจำกัดวงแพร่ระบาดของไวรัส ซึ่งรวมถึงการตรวจหาเชื้อในวงกว้าง การติดตามผู้สัมผัสเชื้อ การสื่อสารที่ชัดเจนและสม่ำเสมอกับประชาชนทั่วไป และการขับเคลื่อนบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ วิดีทัศน์นี้จะบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยในการรับมือต่อสถานการณ์ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.who.int/covid-19

 

Credit Youtube : World Health Organization (WHO)

19 กันยายน 2563/ 120 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

25 สิงหาคม 2563/ 185 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

22 เมษายน 2563/ 353 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

3 กันยายน 2563/ 1850 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

30 ตุลาคม 2563/ 157 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

22 เมษายน 2563/ 139 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

14 กันยายน 2563/ 101 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

25 พฤษภาคม 2563/ 215 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

15 สิงหาคม 2563/ 94 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

8 มกราคม 2564/ 134 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที