ติดต่อเรา

23 มีนาคม 2563

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาลไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘
E-MAIL : SOC@SOC.GO.TH

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว

ให้คุณไม่พลาดทุกการอัพเดตของทุกโครงการ


สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - สกุล * :

อีเมล์ * :

เบอร์โทร * :

หัวข้อ * :

รายละเอียด :