คุมสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
สร้างความเป็นธรรมแก้ลูกหนี้

ปัญหาหนี้สินจากการเช่าซื้อรถยนต์ กำลังเป็นปัญหาของคนไทยหลายล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งก่อให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ เป็นผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยตกงานหรือมีรายได้ลดลง จนทำให้หลายคนผ่อนรถไม่ไหว และถูกยึดรถในที่สุด ปัจจุบันหนี้เช่าซื้อรถยนต์มีมูลค่าราว 2.5 ล้านล้านบาท จากจำนวน 6.6 ล้านบัญชี คิดเป็นร้อยละ 17 ของหนี้ครัวเรือนไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบความเดือดร้อนเรื่องหนี้สินของประชาชน จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนรายย่อย โดยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนอย่างเร่งด่วน สำหรับปัญหาหนี้สินจากการเช่าซื้อรถยนต์ (leasing) นั้น ได้มีการสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เร่งดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อออก ประกาศ สคบ. ว่าด้วยสัญญาให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เนื่องจากที่ผ่านมา ไม่เคยมีการควบคุมอัตราดอกเบี้ยการเช่าซื้อรถยนต์มาก่อนเลย อีกทั้งเมื่อผู้เช่าซื้อไม่สามารถผ่อนชำระได้จนถูกยึดรถยนต์ไปขายทอดตลาดแล้ว ก็ยังถูกบังคับให้รับผิดชอบส่วนต่างของหนี้ที่คงเหลือต่อไปอีก

เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน สคบ. จึงได้เตรียมออกประกาศ ว่าด้วยสัญญาให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา โดยในหลักการนั้น จะกำหนดเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม กรณีถูกยึดรถเพื่อขายทอดตลาด ให้ผู้เช่าซื้อรับผิดชอบเพียงร้อยละ 50 ของส่วนต่างจากหนี้ที่เหลืออยู่เท่านั้น ในกรณีที่ประสงค์จะเลิกสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อสามารถส่งคืนรถยนต์เพื่อจบหนี้เมื่อได้ชำระหนี้มาในสัดส่วนที่กำหนด โดยผู้ให้เช่าซื้อห้ามเรียกเก็บหนี้ส่วนที่ขาดไป และต้องออกใบรับรองการปลอดหนี้ให้ผู้เช่าซื้อด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่ประสงค์จะชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดก่อนครบกำหนดสัญญา หรือปิดบัญชีการเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดดอกเบี้ยในอนาคตที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้เช่าซื้อร้อยละ 80 เป็นต้น ล่าสุด สคบ. ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 และจะเร่งหาข้อสรุปเพื่อออกประกาศฉบับดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

ท่านสามารถรับชมการสัมภาษณ์ นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ที่นี่

#ประเทศไทยวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน

#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *