รัฐบาลไฟเขียว เพิ่มวันทำประมง
มาตรการเสริมช่วยชาวประมงยุคโควิด

ใจความสำคัญ

  • เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด​ของโรคโควิด-19 ให้แก่พี่น้องชาวประมง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเร่งพิจารณาเพิ่มวันทำการประมงในปีการประมง 2563 ที่กำลังจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคมนี้ เพื่อเป็นมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ชาวประมง แต่จะต้องไม่ขัดต่อจุดยืนของไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)
  • หลักเกณฑ์ในการเพิ่มวันทำประมง คือ ให้เรือที่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับปลาผิวน้ำและประมงปลากะตักทุกขนาด สามารถจับปลาได้เพิ่มอีก 45 วัน ส่วนเรืออวนลากขนาดไม่เกิน 60 ตันกรอสให้เพิ่ม 30 วัน และที่ขนาดเกินกว่า 60 ตันกรอส เพิ่มอีก 20 วัน โดยรัฐบาลได้คำนึงถึงปริมาณทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับความจำเป็นในการช่วยเหลือเยียวยาปากท้องประชาชนเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณา

จากกรณีชาวประมงยื่นหนังสือร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้รัฐบาลผ่อนผันและยกเว้นการควบคุมวันทำการประมงของเรือประมงออกไปอย่างน้อย 2 ปี หรือ เพิ่มวันทำการประมง จากเดิม ปีละ 240 วัน (หรือประมาณ 8 เดือน) เป็นปีละ 300 วัน (หรือประมาณ 10 เดือน) เนื่องจากชาวประมงมีภาระค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี แต่เรือประมงต้องจอดพักเป็นเวลา 4 เดือน (หรือประมาณ 120 วัน) จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดทุนสะสม รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ขาดสภาพคล่องในอาชีพประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด​ของโรคโควิด-19 จึงร้องขอให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน

แต่ที่จริงแล้ว ถึงชาวประมงจะยื่นหนังสือร้องเรียนหรือไม่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ได้สั่งการให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ เร่งพิจารณาหามาตรการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงอยู่เป็นระยะมาโดยตลอด แต่จุดยืนของรัฐบาลนี้ คือ มาตรการใด ก็ตามจะต้องไม่ขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing IUU Fishing) และต้องเป็นการทำประมงอย่างยั่งยืน

มาตรการล่าสุด ที่รัฐบาลได้ออกมาเพื่อพี่น้องชาวประมง คือ การเพิ่มสิทธิวันทำการประมง​ให้กับชาวประมงเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในรอบปีการทำประมงปัจจุบันเท่านั้น และเป็นการผ่อนผันระยะเวลาแตกต่างกันไปตามประเภทเครื่องมือจับปลา

ทันทีที่นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เร่งประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวประมงควบคู่ไปกับการพิจารณาหามาตรการซึ่งจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรประมงอย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องการเพิ่มวันทำการประมง​ให้กับพี่น้องชาวประมงในปีการประมง 2563 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคมนี้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด​ของโรคโควิด-19 โดยคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ดังนี้

1. กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลาผิวน้ำ (เครื่องมืออวนล้อมจับ) จัดสรรวันทำการประมงเพิ่มให้เรือประมงทุกขนาด จำนวน 45 วัน

2. กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลากะตัก จัดสรรวันทำการประมงเพิ่มให้เรือประมงทุกขนาด จำนวน 45 วัน

3. กลุ่มเครื่องมือทำการประมงสัตว์น้ำหน้าดิน (เครื่องมืออวนลากทุกประเภท) จัดสรรวันทำการประมงเพิ่มให้ ดังนี้

-เรืออวนลากขนาดไม่เกิน 60 ตันกรอส เพิ่มวันทำการประมง 30 วัน

-เรืออวนลากขนาดเกินกว่า 60 ตันกรอส เพิ่มวันทำการประมง 20 วัน

สำหรับมาตรการเพิ่มวันทำการประมงครั้งนี้ จะเป็นมาตรการเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงในสถานการณ์การแพร่ระบาด​ของโรคโควิด-19 เฉพาะในรอบปีการทำประมง 2563 เท่านั้น โดยหลังจากนี้ การเพิ่มวันทำประมงจะดำเนินการภายใต้กลไกการควบคุมใบอนุญาตและการยกสิทธิ์การทำประมงต่อไป

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรวันทำการประมงเพิ่มให้ผู้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดประกาศการจัดสรรวันทำการประมงเพิ่ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *