ใจความสำคัญ

  • การกลับมาระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์นี้ ทำให้ประชาชนที่จองตั๋วเครื่องบินไว้ แต่จำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง หรือต้องเลื่อนการเดินทางออกไป อาจได้รับความเดือดร้อน นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เจรจากับทุกสายการบิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งแต่ละสายการบินได้ตอบรับเป็นอย่างดี และเปิดให้มีการเลื่อนตั๋วเครื่องบินได้โดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป