รัฐเร่งจ่ายเยียวยา 5,000 ให้ครบ 13.4 ล้านราย ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรอง ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึง 10 พ.ค. พ.ศ.2564

ใจความสำคัญ

  • รัฐบาลเร่งเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือครองชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จนครบ 4 ล้านรายภายในสัปดาห์หน้า
  • กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองหรือไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ที่เว็บไซต์ “เราไม่ทิ้งกัน.com” กดปุ่มสีม่วงที่เขียนว่า “ยื่นทบทวนสิทธิ” จนถึงวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 24.00 น. และหากยื่นทบทวนสิทธิแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิติดต่อไป ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ยังคงเป็นกระแสที่หลายคนจับตามอง ภายหลังจากที่รัฐบาลได้เดินหน้าเพื่อช่วยประคับประคองค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

รายงานจากกระทรวงการคลังระบุว่า จากการตรวจสอบสิทธิผู้สมัครเข้าขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน ปัจจุบัน (ตัวเลข ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563) มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 13.4 ล้านราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรกจำนวน 4.5 ล้านราย กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมซึ่งผ่านเกณฑ์แล้วอีกจำนวน 5.1 ล้านราย และกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิและผ่านเกณฑ์จำนวน 3.8 ล้านราย

กระทรวงการคลังจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ได้รับสิทธิและผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยได้มีการโอนเงินไปแล้วในรอบแรก และจะโอนเงินเยียวยาเพิ่มเติมให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอบใหม่ทั้งหมด รวมประมาณ 11 ล้านคน โดยจะโอนจนครบภายในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้  นอกจากนี้ จะทยอยดำเนินการให้ผู้ได้รับสิทธิที่เหลืออีก 2.4 ล้านรายให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิทั้งหมดจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและรอบคอบ เพื่อให้การจ่ายเงินเยียวยาสามารถกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเข้าถึงและถูกต้อง หลังจากยื่นเรื่องขอรับสิทธิไปแล้ว จึงมีกลุ่มที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอีกประมาณ 6.5 ล้านราย ซึ่งในปัจจุบัน ยังมีบุคคลที่ยั่งไม่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะไม่ทราบหรือยังไม่ได้เช็คสถานะของตัวเองว่าต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ทุกคนจึงจำเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของตัวเองและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้ได้รับสิทธิอย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ ทางกระทรวงการคลังก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และยังคงเปิดรับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับฟังปัญหาในการขอรับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาทของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา ประเด็นหลักของเรื่องร้องเรียน มีอยู่ 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง โดยในส่วนนี้ทางกระทรวงการคลังจะดำเนินการหาทางช่วยเหลือในแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

2. กลุ่มที่ได้รับสิทธิแต่ชื่อบัญชีการโอนเงินไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ แนะนำว่า ให้เข้าไปแก้ไขบัญชีให้ถูกต้อง ด้วยการเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com และเข้าไปแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องที่ปุ่มสีเหลืองที่เขียนว่า “เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน” เมื่อดำเนินการแล้วจะขึ้นสถานะ “อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธี/ข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไข” ในส่วนนี้สามารถแก้ไขได้มากกว่า 1 ครั้ง ทั้งนี้ ขอแนะนำว่าช่องทางการรับเงินที่สะดวก คือ การผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน จากนั้นหากผ่านการตรวจสอบแล้ว จะถึงขั้นตอนการโอนเงิน โดยกระทรวงการคลังจะนำเงินเข้าบัญชีให้กับผู้รับสิทธิในวันอังคารของทุกสัปดาห์

ดังนั้น กลุ่มผู้ยื่นขอรับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท อาทิ แรงงานอิสระ ลูกจ้างรายวัน คนทำมาค้าขาย วินมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ รวมทั้งผู้ประกันตนเองตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่ยื่นเรื่องไปแล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบสถานะของตัวเองที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยเลือกปุ่มสีเทาที่เขียนว่า “ตรวจสอบสถานะ” สามารถเข้ามาตรวจเช็คได้ตลอดเวลา เพราะจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน เพื่อให้ทราบความคืบหน้าของท่าน ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็จำเป็นต้องเร่งดำเนินการ

หากท่านได้รับสิทธิรับเงินเยียวยา เมื่อกดปุ่มตรวจสอบสถานะแล้วจะพบข้อความว่า “ท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด” ในกรณีนี้ให้รอรับการโอนเงินเข้าบัญชี เมื่อได้รับโอนแล้วก็จะมีข้อความแจ้งไปทางโทรศัพท์มือถือ

หากพบข้อความว่า “อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ” ในกรณีนี้ คืออยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลอัพเดทได้ด้วยการเช็คสถานะทางเว็บไซต์ได้ทุกวัน

ส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรอง จะพบข้อความว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” พร้อมเหตุผลที่ไม่ได้รับสิทธิ ทั้งนี้ หากคิดว่าไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่ได้รับมา สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ที่ปุ่มสีม่วงที่เขียนว่า “ยื่นทบทวนสิทธิ” โดยกระทรวงการคลังจะกำหนดปิดรับยื่นทบทวนสิทธิในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 24.00 น. โดยเมื่อยื่นขอทบทวนสิทธิแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิติดต่อไป ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเมืองไทยจะมีตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงสัญญานที่ดี แต่ทุกคนต้องไม่ประมาท เพราะเชื้อโรคยังคงอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ หลายประเทศยังคงรับมือกับสถานการณ์อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการด้านสาธารณสุขแล้ว มาตรการเยียวยาด้านค่าครองชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติในครั้งนี้ จะยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติและการจ่ายเงินงบประมาณไปยังพี่น้องประชาชนจำนวนมากในครั้งนี้ ย่อมต้องมีขั้นตอนเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ จึงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มิได้นิ่งนอนใจและเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน การเลือกใช้อินเตอร์เน็ตในการประสานความช่วยเหลือสู่ประชาชนในสถานการณ์นี้ นับเป็นทางเลือกที่สะดวก ปลอดภัย ลดภาระการเดินทาง และลดระยะห่างเพื่อเลี่ยงเชื้อโรค

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *