3 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ สู้ไวรัสโควิด-19

พร้อมรับมือโควิด-19, มาตรการช่วยเหลือประชาชน, 22 มิถุนายน 2563

ใจความสำคัญ

  • รัฐบาล ใช้ 3 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกอบด้วย การยกเว้นดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้ยืม เป็นระยะเวลา 6 เดือน การงดการขายทอดตลาด และการชะลอการบังคับคดี แก่ผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกัน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันเกษตรกร ประจำปี 2563 โดยย้ำว่า ภาคการเกษตรมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรให้สามารถดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน

ในช่วงของการระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้การเยียวยาเกษตรกรดำเนินการให้รัดกุมและเป็นระบบ เพื่อให้สามารถให้การเยียวยาอย่างรวดเร็ว

ล่าสุด รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออก 3 มาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกอบด้วย

  1. คิดดอกเบี้ยแก่ผู้กู้ยืมในอัตราร้อยละ 0 ต่อปีของเงินต้น (ยกเว้นดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 63 ยกเว้นลูกหนี้ที่ถูกดำเนินคดี และศาลได้มีคำพิพากษา หรือคำพิพากษาตามยอมแล้ว
  2. งดการขายทอดตลาดแก่ผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกันที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้ทุกราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขายทอดตลาด เป็นระยะเวลานับตั้งแต่วันที่กรมบังคับคดีได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงวันที่ 31 ต.ค. 63
  3. ชะลอการบังคับคดีแก่ผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกัน เป็นระยะเวลานับตั้งแต่วันที่กรมบังคับคดีได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงวันที่ 31 ต.ค. 63 เว้นแต่กรณีที่ใกล้สิ้นระยะเวลาบังคับคดี

ทั้งนี้ ข่าวดีสำหรับลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนคือ ลูกหนี้กองทุนฯ ไม่ต้องทำอะไร เนื่องจากกองทุนฯ จะแจ้งให้ ธกส. ซึ่งเป็นฝ่ายประเมินและจ่ายเงินของกองทุนดำเนินการเรื่องคิดดอกเบี้ยแก่ผู้กู้ยืมในอัตราร้อยละ 0 ต่อปีของเงินต้น เป็นระยะเวลา 6 เดือน (กองทุนจ้าง ธกส.ดำเนินการเรื่องการประเมินและจ่ายเงิน) โดยกองทุนฯ จะแจ้งกรมบังคับคดี เรื่องชะลอการบังคับคดี 6 เดือนอีกด้วย

สิ่งนี้เป็นการต่อลมหายใจให้พี่น้องเกษตรกร ในเวลาที่ยากลำบาก เพื่อให้สมกับที่เป็นกลุ่มอาชีพที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด/ สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ/ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน โทร. 0 2280 3915 ในวันและเวลาราชการ


คลิปรายละเอียดกลองทุนหมุนเวียน

22 มิถุนายน 2563/ 108 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

17 กรกฎาคม 2563/ 923 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

1 สิงหาคม 2563/ 74 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

15 พฤษภาคม 2563/ 152 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

30 มิถุนายน 2563/ 70 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

12 มิถุนายน 2563/ 80 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

18 มิถุนายน 2563/ 74 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

19 เมษายน 2563/ 233 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

5 มิถุนายน 2563/ 563 Views/ เวลาอ่าน 10 นาที

13 มิถุนายน 2563/ 63 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

สถานการณ์
โควิด-19