3 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กองทุนหมุนเวียนฯ สู้ไวรัสโควิด-19

ใจความสำคัญ

  • รัฐบาล ใช้ 3 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกอบด้วย การยกเว้นดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้ยืม เป็นระยะเวลา 6 เดือน การงดการขายทอดตลาด และการชะลอการบังคับคดี แก่ผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกัน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันเกษตรกร ประจำปี 2563 โดยย้ำว่า ภาคการเกษตรมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรให้สามารถดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน

ในช่วงของการระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้การเยียวยาเกษตรกรดำเนินการให้รัดกุมและเป็นระบบ เพื่อให้สามารถให้การเยียวยาอย่างรวดเร็ว

ล่าสุด รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออก 3 มาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกอบด้วย

1. คิดดอกเบี้ยแก่ผู้กู้ยืมในอัตราร้อยละ 0 ต่อปีของเงินต้น (ยกเว้นดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 63 ยกเว้นลูกหนี้ที่ถูกดำเนินคดี และศาลได้มีคำพิพากษา หรือคำพิพากษาตามยอมแล้ว

2. งดการขายทอดตลาดแก่ผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกันที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้ทุกราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขายทอดตลาด เป็นระยะเวลานับตั้งแต่วันที่กรมบังคับคดีได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงวันที่ 31 ต.ค. 63

3. ชะลอการบังคับคดีแก่ผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกัน เป็นระยะเวลานับตั้งแต่วันที่กรมบังคับคดีได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงวันที่ 31 ต.ค. 63 เว้นแต่กรณีที่ใกล้สิ้นระยะเวลาบังคับคดี

ทั้งนี้ ข่าวดีสำหรับลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน คือ ลูกหนี้กองทุนฯ ไม่ต้องทำอะไร เนื่องจากกองทุนฯ จะแจ้งให้ ธกส. ซึ่งเป็นฝ่ายประเมินและจ่ายเงินของกองทุนฯ ดำเนินการเรื่องคิดดอกเบี้ยแก่ผู้กู้ยืมในอัตราร้อยละ 0 ต่อปีของเงินต้น เป็นระยะเวลา 6 เดือน (กองทุนจ้าง ธกส. ดำเนินการเรื่องการประเมินและจ่ายเงิน) โดยกองทุนฯ จะแจ้งกรมบังคับคดี เรื่องชะลอการบังคับคดี 6 เดือนอีกด้วย

สิ่งนี้เป็นการต่อลมหายใจให้พี่น้องเกษตรกร ในเวลาที่ยากลำบาก เพื่อให้สมกับที่เป็นกลุ่มอาชีพที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด/ สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ/ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน โทร. 0 2280 3915 ในวันและเวลาราชการ


คลิปรายละเอียดกลองทุนหมุนเวียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *