โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

แหล่งพัฒนาทักษะความรู้, สำหรับผู้ใหญ่, 2 เมษายน 2563

คลิกลงทะเบียน สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

***หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10 และหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2
การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน อาจมีการเปลี่ยนแปลงประเทศเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวทักษิณา วงศ์ใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-079-7209
นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-985-0471
นางสาวอาภรณ์ เด่นศิริอักษร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-413-7920 และ
นางสาวทิพย์ศริน ภัคธนกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-091-5258

ไฟล์แนบดาว์นโหลด

ที่มา : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

2 เมษายน 2563/ 23 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

2 เมษายน 2563/ 28 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

2 เมษายน 2563/ 49 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

1 เมษายน 2563/ 31 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

2 เมษายน 2563/ 27 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

14 เมษายน 2563/ 41 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

31 มีนาคม 2563/ 46 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

สถานการณ์
โควิด-19