เศรษฐกิจ BCG Model
วาระแห่งชาติ

รัฐบาลภายใต้การนำของของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ เศรษฐกิจ BCG Model เป็นวาระแห่งชาติประจำปี 2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยของเราทุกคน หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและมีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานในเรื่องนี้ นายกรัฐมนตรีจึงได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาคราชการและเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการ ตามหลักประชารัฐ

ท่านสามารถรับชมพัฒนาการในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ BCG Model ได้จากคลิปนี้

เมื่อขับเคลื่อนได้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว เศรษฐกิจ BCG Model จะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นความเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และสุขภาพ และที่สำคัญที่สุดคือ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานสร้างอนาคตอันมั่นคงสำหรับคนไทยทั้งชาติในรุ่นต่อ ๆ ไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *