รู้จักรถไฟฟ้า
สายสีเหลืองและสีชมพู

ใจความสำคัญ

  • ปัจจุบัน มีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการแล้วจำนวน 6 สาย รวมระยะทาง 170.38 กิโลเมตร ครอบคลุมทั้งสิ้น 124 สถานี โดยไม่เพียงแต่รถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน ระยะทาง 41. 56 กิโลเมตรที่จะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม ศกนี้ เท่านั้น แต่อีกหนึ่งข่าวดีสำหรับคนไทย คือ ในช่วงปลายปีจนถึงช่วงต้นปี 2565 ยังจะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กิโลเมตร และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง คิดเป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร
  • รัฐบาลชุดก่อน ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยเป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยว หรือ โมโนเรล และทั้งรถไฟฟ้าทั้ง 2 สายนี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ โดยทำหน้าที่เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรอง ป้อนผู้โดยสารให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก
  • สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีทั้งหมด 23 สถานี ปัจจุบัน การก่อสร้างคืบหน้าไปร้อยละ 79 คาดว่า จะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม ศกนี้ โดยจะเริ่มจากสถานีสำโรง ไปยังสถานีถนนลาดพร้าว ส่วนรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความคืบหน้าร้อยละ 75 คาดว่าจะเปิดให้บริการได้บางส่วนในช่วงเดือนมีนาคม 2565 เริ่มจากสถานีมีนบุรี-สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นจะทยอยเปิดให้บริการจนครบทุกสถานี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลทั้งชุดปัจจุบันและชุดที่แล้ว ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ผลักดันการดำเนินการตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือ M-MAP ซึ่งเป็นแผนบูรณาการในทุกมิติของระบบขนส่งมวลชนทางราง โดยได้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าในช่วง 20 ปี โดยมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 560 กิโลเมตร

ในอดีต ก่อนที่รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะเข้ามาบริหารประเทศ กรุงเทพมหานครมีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการระยะทางเพียง 87 กิโลเมตร ต่อมา เมื่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาบริหารประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2557 และต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบัน ได้มีการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางด้วยรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มขึ้น โดยขยายระยะทางอีก 81 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 93 จากที่มีอยู่เดิม

ปัจจุบัน รถไฟฟ้าที่ก่อสร้างใหม่ได้เปิดให้บริการไปแล้วจำนวน 6 สาย ได้แก่ สายสีเขียวเข้ม สายสีเขียวอ่อน สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง สายสีทอง และแอร์พอร์ตลิงค์ รวมระยะทาง 170.38 กิโลเมตร โดยมี 124 สถานี ส่วนที่เตรียมเปิดให้บริการในเร็ว ๆ นี้ ได้แก่ สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม ศกนี้ เป็นระยะทาง 41.56 กิโลเมตร

นอกจากนี้ ในช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปี 2565 ยังมีรถไฟฟ้าอีก 2 สาย ที่ก่อสร้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วและจะเริ่มเปิดให้บริการได้ก่อนในอนาคตอันใกล้ในบางช่วง ได้แก่ สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ล่าสุด รถไฟฟ้าทั้ง 2 สายนี้ได้ทำการทดสอบเดินรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงแล้ว หลังจากการรับมอบขบวนรถล็อตแรกเมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยผลการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 จะนำขบวนรถออกมาวิ่งทดสอบบนรางจริงจากศูนย์ซ่อมบำรุงออกไปยังสถานีใกล้เคียง เพื่อทดสอบระบบตัวรถ การควบคุมการเดินรถ และระบบราง จากนั้นจึงจะเพิ่มระยะทางวิ่งทดสอบต่อไป

รถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยเป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยว หรือ โมโนเรล วิ่งด้วยล้อยางคร่อมรางคอนกรีตบนทางวิ่งยกระดับ รถไฟฟ้าทั้ง 2 สายนี้เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ โดยทำหน้าที่เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรอง เชื่อมโยงสู่รถไฟฟ้าสายหลัก

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

รถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีทั้งหมด 23 สถานี ระยะทาง 30 กิโลเมตร เริ่มต้นที่สถานีรัชดา บริเวณแยกรัชดา-ลาดพร้าว วิ่งไปตามถนนลาดพร้าว จนถึงทางแยกบางกะปิ จากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้ตามถนนศรีนครินทร์จนถึงแยกศรีเทพา ก่อนที่จะเลี้ยวขวาอีกครั้งไปทางทิศตะวันตก วิ่งไปไปตามถนนเทพารักษ์ และสิ้นสุดที่สถานีสำโรง

รถไฟฟ้าสีเหลืองจะช่วยเชื่อมการเดินทางของท่านกับรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีลาดพร้าว รถไฟฟ้าสายสีเทาที่แยกฉลองรัช รถไฟฟ้าสายสีส้มที่แยกลำสาลี และรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ที่สถานีสำโรง

ปัจจุบัน การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในภาพรวม มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 79 คาดว่า จะเปิดให้บริการบางส่วนได้ในเดือนธันวาคม ศกนี้ โดยจะเริ่มจากสถานีสำโรง ไปยังสถานีที่ตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าว ส่วนการเปิดให้บริการครบตลอดทั้งเส้นทาง จะสามารถเปิดได้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2565

รถไฟฟ้าสายสีชมพู

สำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีทั้งหมด 30 สถานี ระยะทาง 34.5 กิโลเมตร รองรับการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร เริ่มต้นที่สถานีศูนย์ราชการฯ จ. นนทบุรี วิ่งไปตามถนนติวานนท์ ผ่านแยกแคราย เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ วิ่งยาวไปตามถนนรามอินทรา และถนนสีหบุรานุกิจ ก่อนสิ้นสุดที่สถานีมีนบุรี ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง

รถไฟฟ้าสายสีชมพู สามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าได้อีก 6 สาย คือ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-บางใหญ่ ที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี รถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต ที่สถานีหลักสี่ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ รถไฟฟ้าสายสีเทาที่สถานีวัชรพล และรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่สถานีปลายทางมีนบุรี

ปัจจุบัน รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 75 โดยคาดว่า จะเปิดให้บริการได้บางส่วนในเดือนมีนาคม หรือ เมษายน 2565 เริ่มจากสถานีมีนบุรี-สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นจะทยอยเปิดให้บริการครบทุกสถานี

จะเห็นได้ว่า การขยายเส้นทางรถไฟฟ้าและการพัฒนาระบบรางประเทศถือเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้พยายามเร่งขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากรัฐบาลเล็งเห็นว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศด้านคมนาคม ไม่เพียงแต่จะช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชนเท่านั้น แต่ยังจะช่วยกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย โดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำชัดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ขณะเป็นประธานการรับมอบรถไฟฟ้าโมโนเรล โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีเหลืองลาดพร้าว-สำโรงว่า รัฐบาลจะยังคงเดินหน้าเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศ ให้ตรงความต้องการในอนาคต และทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติให้มากที่สุด

##ชีวิตวิถีใหม่ประเทศไทยต้องดีกว่าเดิม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *