ผลงานด้านการบริหาร
จัดการน้ำของรัฐบาล
ภายใต้แผนแม่บทน้ำ
20 ปี

ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทย และมักส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

หนึ่งในปัญหาที่พบในอดีตเรื่องการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย คือ เมื่อรัฐบาลเปลี่ยน นโยบายก็มักจะเปลี่ยนตาม ทำให้ขาดการทำงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ครอบคลุมระยะเวลา 12 ปี คือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 จนถึงปี พ.ศ. 2569 ขึ้น รวมทั้งปรับปรุงเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้วย เพื่อบูรณาการบริหารจัดการน้ำให้ได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน มีเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจนในระยะสั้น กลาง ยาว โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนแม่บทดังกล่าว ได้แก่ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

จากการปรับวิธีและกลไกในการทำงานข้างต้น ได้เริ่มส่งผลดีแล้ว เช่น ในปี 2562 พบว่า มูลค่าเสียหายจากการเกิดอุทกภัยได้ลดลงต่ำที่สุดในรอบ 9 ปี คือ อยู่ที่ประมาณ 94 ล้านบาท และในปี 2563-2564 ไม่มีพื้นที่ที่ภาครัฐต้องประกาศว่าเป็นเขตที่ประสบภัยแล้งเลยแม้แต่แห่งเดียว นอกจากนี้ ปัจจุบัน รัฐบาลยังได้สร้างและปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มกว่า 1,138 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้ประชาชน 2,274,737 ครัวเรือนได้รับประโยชน์ อีกทั้งรัฐบาลยังได้เร่งพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่อีก 38 โครงการ และมีแผนงานโครงการสำคัญ ตลอดจนการทำงานของภาครัฐเพื่อสนับสนุนโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอีก 526 โครงการ ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุด

ท่านสามารถรับชมคลิปรวบรวมผลสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *