ฉีดช่วยชาติ
ประกันภัยแพ้วัคซีนฟรี
13 ล้านสิทธิ

ใจความสำคัญ

 • สมาคมประกันวินาศภัยไทย ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย 10 บริษัท ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ โดยการออกกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนฟรีให้รวมทั้งสิ้น 13 ล้านสิทธิ
 • ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิฟรีได้ที่เว็บไซต์ของทุกบริษัทที่เข้าร่วม ได้แก่ กรุงเทพประกันภัย ทิพยประกันภัย เมืองไทยประกันภัย วิริยะประกันภัย สินทรัพย์ประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย อาคเนย์ประกันภัย เอเชียประกันภัย 1950 ประกันภัยไทยวิวัฒน์ และฟอลคอนประกันภัย

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าเมื่อเทียบกับสถานการณ์ในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกแล้ว การระบาดในประเทศไทยยังนับว่าอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขยังสามารถรับมือได้ แต่เพื่อที่จะลดการติดเชื้อ การแพร่ระบาด การป่วยที่มีอาการรุนแรงของโรคโควิด-19 และอัตราการเสียชีวิต ทุกภาคส่วนจึงร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunity) ซึ่งจะเป็นควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยั่งยืนในระยะยาว

เพื่อขานรับนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวนการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นหนทางที่จะช่วยชาติหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ามกลางกระแสข่าวลือที่จงใจลดทอนความน่าเชื่อถือของวัคซีนที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับภาคธุรกิจประกันวินาศภัยไทย จึงได้จัดโครงการ “ฉีดช่วยชาติ หมอพร้อมฉีด ประกันวินาศภัยพร้อมดูแล” โดยการแจกกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 ฟรี จำนวน 13 ล้านสิทธิให้แก่ผู้ลงทะเบียน

ณ วันนี้ มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ผ่านการตรวจสอบจนได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของไทยแล้วรวม 4 ยี่ห้อ ได้แก่

 1. วัคซีนแอสตราเซนเนกา ล็อตที่ผลิตในประเทศอิตาลี ผ่านการขึ้นทะเบียน อย. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 และต่อมา อย. ได้อนุมัติเพิ่มสถานที่ผลิตวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซนเนกา ที่ผลิตโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด แล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
 2. วัคซีนซิโนแวค จากประเทศจีน นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม ขึ้นทะเบียน อย. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
 3. วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ขึ้นทะเบียน อย. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
 4. วัคซีนโมเดอร์นา ที่ผลิตในประเทศสเปน เป็นวัคซีนตัวล่าสุดที่ผ่านการขึ้นทะเบียน อย. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ซึ่งวัคซีนทั้งสี่ชนิดนี้ หลายท่านคงเคยได้ยินชื่อกันดีว่า ล้วนเป็นวัคซีนที่ผ่านการทดสอบแล้วว่า มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากพอที่รัฐบาลหลายประเทศได้เริ่มฉีดให้กับประชาชนของตนไปมากแล้ว แต่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น สมาคมประกันวินาศภัยไทย ภายใต้กำกับของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย 10 บริษัท ออกกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนฟรี 13 ล้านสิทธิให้กับประชาชน โดยมีวงเงินความคุ้มครองเท่า ๆ กันคือ 100,000 บาท แต่มีเงื่อนไขแตกต่างกันไปตามแต่บริษัทจะกำหนด ดังนี้

 1. บมจ.กรุงเทพประกันภัย จำนวน 2,000,000 สิทธิ เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่ โทร. 0 2285 8888 หรือช่องทาง Facebook กรุงเทพประกันภัย Bangkok Insurance
 2. บมจ.ทิพยประกันภัย จำนวน 2,000,000 สิทธิ โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะหมดจำนวนสิทธิ์ ปัจจุบันยังเหลือสิทธิ์ประมาณ 100,000 สิทธิ์ (สถานะวันที่ 21 พฤษภาคม 2564) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนที่ https://register.tipinsure.com/registercovid19/vaccine
 3. บมจ.เมืองไทยประกันภัย จำนวน 2,000,000 สิทธิ เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 20 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อรับสิทธิได้ตามรูปภาพที่ปรากฏข้างล่างนี้ และสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่ Call Center 1484
 4. บมจ.วิริยะประกันภัย จำนวน 2,000,000 สิทธิ เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ด้วยการ Add Line:@Viriyahhealth
 5. บมจ.สินมั่นคงประกันภัย จำนวน 1,000,000 สิทธิ โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2564 ที่ www.smk.co.th และสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่ Call Center 1596
 6. บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำนวน 500,000 สิทธิ จะเริ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่ Call Center 1231
 7. บมจ.อาคเนย์ประกันภัย จำนวน 1,000,000 สิทธิ ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน
 8. บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 จำนวน 1,000,000 สิทธิ ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน
 9. บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย จำนวน 1,000,000 สิทธิ ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน
 10. บมจ.ฟอลคอนประกันภัย จำนวน 500,000 สิทธิ ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องประชาชนจะฉีดวัคซีนได้อย่างมั่นใจ เพื่อร่วมกันหยุดเชื้อเพื่อชาติ ให้ประเทศไทยของเราและทุกคนในประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตไวรัสร้ายโควิด-19 นี้ไปด้วยกันได้โดยเร็วที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *