ก้าวสู่สังคม
ไร้เงินสด
ตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0

เพื่อนำพาประเทศไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รัฐบาลได้มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย มีความรู้ด้านดิจิทัล อีกทั้งยังได้เร่งรัดให้หน่วยราชการต่าง ๆ พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Government

ทั้งนี้ การก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดเป็นอีกนโยบายหนึ่งภายใต้กรอบไทยแลนด์ 4.0 ที่นอกจากจะสร้างความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนในการจับจ่ายใช้สอยและเสริมสร้างความแข็งแรงให้เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยแล้ว ยังช่วยลดการสัมผัสและการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย ในยุคที่คนรุ่นใหม่สามารถใช้สมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ปัจจุบันนี้ กลุ่มผู้สูงอายุก็เริ่มมีความมั่นใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมดิจิทัลมากขึ้นจากแรงกระตุ้นของมาตรการสนับสนุนค่าครองชีพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงในสถานการณ์โควิด-19 ของภาครัฐ ที่ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น “เป๋าตัง” และ “เป๋าตุง” จึงไม่แปลกที่ท่านจะเริ่มเห็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาด หรือร้านค้าประเภทต่าง ๆ ตลอดคนไทยในหลายช่วงอายุ เริ่มหันมาใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือของตนอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยแน่นอนว่า ก้าวแรกที่สำคัญนี้ จะนำไปสู่สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้ต่อไป

ท่านสามารถรับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *